Förfrågan vindsrenoveringFörstudie vindsprojektering

Dagens krav mot gamla byggnadssätt.

Vindsprojekt medför mycket utmaningar. Dagens nybyggnadskrav ska vid vindsprojekt anpassas till tidigare generationers byggnadssätt och hus. Brandkrav, ljudkrav, tillgänglighetsanpassning och konstruktionslösningar är några av de utmaningar man står inför. Vi på Lazuli, med vår kunskap, erfarenhet och omfattande kontaktnät, inspireras av dessa utmaningar.

Funderar ni i er bostadsrättsförening på att sälja vind så är vi på Lazuli en god motpart att ta hjälp av. Kontakta oss nedan för ett förutsättningslöst möte.

 

Vindsvåning med brasa