VARFÖR OSS?

Att sälja ut (upplåta) fastighetsutrymme för bostadsändamål i en bostadsrättsförening medför bättre föreningslikviditet. Föreningen får in en större köpeskilling vid själva upplåtelsen och sedan vanlig års-/månadsavgift när lägenheten är färdigställd. Det används ofta till att betala av föreningslån och sänka avgifter för föreningens medlemmar eller finansiera ev. kommande fastighetsrenoveringar.
 
Lazuli håller hög kvalitet på åtaganden. Bl.a. vindsombyggnationer medför ofta många utmaningar, svårigheter och krav med speciella lösningar, vilket vi med vår erfarenhet och vårt teoretiska och praktiska kunnande kan bemöta. Vår ambition är att föreningar, styrelse och boende ska vara nöjda med våra ombyggnationer både under byggtiden och alla kommande år därefter.
 
Lazulis förädling av bostadsrätter har medfört att kvadratmeterpriset för lägenheter har ökat markant i vissa områden. Mäklarna använder sig av dessa kvadratmeterpriser vilket gör att det är värdefullt även för grannar och föreningar att vi bygger i deras hus, eftersom värdet på deras lägenheter och hus därmed också ökar.
 
Vi på Lazuli är medvetna om att det är bostadshus vi arbetar i och inte byggarbetsplatser. Vi sätter därför de som redan bor i huset under en ombyggnation i första hand. Vi städar trapphus och hiss från ev. byggdamm regelbundet, undviker att förvara byggsopor i och kring fastigheten, börjar inte med störande, ljudliga arbeten tidigt på morgonen, undviker i möjligaste mån byggnadsställningar/bygghiss osv. Detta tycker vi är viktigt så att en ombyggnation inte blir en onödig belastning för boende och fastighet.
 
Lazuli använder sig av egen personal på våra projekt. Vi på företaget arbetar på byggplatsen och det gör att vi håller uppe kvalité, produktivitet samt omsorg om fastighet och boende under hela byggtiden. Något som annars många upplever som ett stort problem i dagens byggsverige.
 
Lazuli har mycket bra referenser från tidigare arbeten att hänvisa till, där föreningar, styrelser, medlemmar och boende är uteslutande nöjda med oss.