...

ETT PROFESSIONELLT FÖRETAG MED BRED KOMPETENS

Lazuli bygger även om lokaler, f.d. tvättstugor och andra fastighetsutrymmen till lägenheter. 
Därtill utför vi arkitekt- och byggverksamhet på uppdrag. 

Vi är ett ambitiöst, svenskt företag med bred kompetens. Vi samarbetar med en grupp av konsulter och entreprenörer. Detta gör att vi kan ta hand om allt inom ombyggnationer både vad gäller projektering och utförande – brand, konstruktion, bygg, ljud, VVS, el, tak m.m. 

 Lazuli tar ofta hand om hela vindsombyggnadsprocedurer, d.v.s. planering i samråd med bostadsrättsföreningen, bygglovsritningar, konsultarbeten, ev. förrådsflytt till källare, själva vindsombyggnationen o.s.v.
 
Detta, tillsammans med vår breda kompetens, gör det enkelt, säkert och fördelaktigt för bostadsrättsföreningar att ha oss som entreprenör i huset.